พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งสภานักเรียน 2561

ส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของพระคุณครู
ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ ดูแล ให้นักเรียนเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม

DSCN6896

 

วันวิสาขบูชา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนตักบาตร ทำบุญ ณ วัดโพธิ์ทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
รวมทั้งเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

มอบเกียรติบัตร สอบธรรมศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนและคุณครูที่สอบธรรมศึกษาผ่าน
ทั้งนักธรรมเอก นักธรรมโท และนักธรรมตรี

ประชุมผู้ปกครอง 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่างทางโรงเรียน กับทางบ้าน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน