แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนบ้านบ่อรัง
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 2 บ้านบ่อรัง
ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 056-791790
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3