มอบเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านบ่อรัง มอบเงินโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

ประชุมผู้ปกครอง 1/2564 แบบออนไลน์

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด(รูปแบบออนไลน์)