เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบ่อรัง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านบ่อรัง
2 บ้านบ่อรัง
15 คลองม่วง
18 คลองม่วง
20 บ้านบ่อรัง

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380212
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  380212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Boh Rang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบ่อรัง
ตำบล :
บ่อรัง
อำเภอ :
วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-791790
โทรสาร :
  056-791790
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.