5 ธันวาคม

การจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นำโดยนายประยูร ภูแข่งหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับคณะครูและบุคลากร
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรียนบ้านบ่อรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายประยูร ภูแข่งหมอก

วันที่ 9 ตุลาคม 2566  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายประยูร ภูแข่งหมอก
สู่รั้ว แดง-เหลือง ❤️?  คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ให้การต้อนรับเนื่องในโอกาส นายประยูร ภูแข่งหมอก
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง ด้วยความยินดียิ่ง

ทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (กสศ.)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ได้มอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียนที่มิสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2) จำนวน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาท