กิจกรรมวันภาษาไทย (รูปแบบออนไลน์)

แจ้งเปิดเรียน

 

มอบเงินสร้างโดม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบพระคุณครอบครัวฉิมมุจฉา
มอบเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน 100,000 บาท
อุทิศส่วนบุญกุศล ให้กับ พ่อหว่าง - แม่โม ฉิมมุจฉา