ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ยินดีต้อนรับคุณครูผู้ช่วยทั้งสองท่าน

คุณครูณัฐธิดา ฤทธิโชติ
วิชาเอกภาษาไทย

คุณครูณัฐริกา มีเดช
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

และขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอน

เปิดเรียนปีการศึกษา 2565