ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา

นักเรียน คณะครู และจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

มุทิตาจิตคุณครูสุพรรณา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อรังร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูสุพรรณา มีโพธิ์(ครูแดง)
ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองสะแก

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยยาเสพติด และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
ป้องกันไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนของเรา

อบรมคุณธรรม 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรม  อบรมคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
นำคุณธรรม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง