พิธีไหว้ครู 2562

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเป็นการฌฉลิมพระเกียรติยศ

 

เวียนเทียนวิสาขบูชา

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด