การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อรังได่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้คะแนนระดับ เหรียญทอง

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 2560

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น

ทัศนศึกษานิทรรศการพระเมรุมาศ

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ตามโครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าชมพระบรมมหาราชวัง  และสวนสัตว์ดุสิต