วันพ่อแห่งชาติ 2561

ลอยกระทง2561

เกษียณอายุราชการครูประไพ ภู่ศรี

นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ได้รับคำแนะนำจากนิเทศอาสา ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำ ทางเราจะนำมาปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเรา