วันภาษาไทย 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสม 
การแสดงออกของนักเรียน นิทานพื้นบ้าน วรรณคดี การคัดลายมือ แต่งคำประพันธ์

โมดิฟาย ถังขยะ

 

นักเรียน คุณครู ร่วมกันวาดภาพ ทาสี ถังขยะ เป็นรูปตัวการ์ตูนอย่างสวยงาม น่าใช้ จากฝีมือของพวกเรา

ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา

นักเรียน คณะครู และจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

มุทิตาจิตคุณครูสุพรรณา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อรังร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูสุพรรณา มีโพธิ์(ครูแดง)
ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองสะแก