การจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นำโดยนายประยูร ภูแข่งหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับคณะครูและบุคลากร
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรียนบ้านบ่อรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ