มอบเงินสร้างโดม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบพระคุณครอบครัวฉิมมุจฉา
มอบเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน 100,000 บาท
อุทิศส่วนบุญกุศล ให้กับ พ่อหว่าง - แม่โม ฉิมมุจฉา

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2563

ประชุมสภานักเรียน