ลอยกระทง2561

เกษียณอายุราชการครูประไพ ภู่ศรี

นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ได้รับคำแนะนำจากนิเทศอาสา ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำ ทางเราจะนำมาปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเรา

วันแม่ ปี 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของคุณแม่  ที่เฝ้าดูแล ให้เราเป็นคนดี