ก้าวคนละก้าว บ้านบ่อรัง

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
และรับบริจาคเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อรังได่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้คะแนนระดับ เหรียญทอง

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 2560

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น