มุทิตาจิตคุณครูสุพรรณา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อรังร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูสุพรรณา มีโพธิ์(ครูแดง)
ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองสะแก