เกษียณครูเป็ด ครูดม

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมใจทดแทนพระคุณครู ครูเพ็ชรัตน์ โยมศิลป์ และครูอุดม ไพรสิงห์
ในการเกษียณอายุราชการ ขอให้คุณครูทั้งสองท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม: เกษียณครูเป็ด ครูดม

100 ปี ธงไตรรงค์

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ร่วมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ประวัติศาสตร์ธงไตรรงค์ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม: 100 ปี ธงไตรรงค์