ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายประยูร ภูแข่งหมอก

วันที่ 9 ตุลาคม 2566  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ นายประยูร ภูแข่งหมอก
สู่รั้ว แดง-เหลือง ❤️?  คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ให้การต้อนรับเนื่องในโอกาส นายประยูร ภูแข่งหมอก
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง ด้วยความยินดียิ่ง