นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ได้รับคำแนะนำจากนิเทศอาสา ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำ ทางเราจะนำมาปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเรา