ถวายเทียน วันเข้าพรรษา

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมถวายเทียน ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ณ วัดโพธิ์ทอง, วัดป่าบ่อรัง, วัดภู่ศรีสวรรค์ และวัดคลองม่วง

เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ที่นำอาหาร น้ำดื่ม มาให้พวกเรารับประทาน