วันแม่ ปี 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของคุณแม่  ที่เฝ้าดูแล ให้เราเป็นคนดี

 

นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ได้รับคำแนะนำจากนิเทศอาสา ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำ ทางเราจะนำมาปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเรา

ถวายเทียน วันเข้าพรรษา

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง ร่วมถวายเทียน ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ณ วัดโพธิ์ทอง, วัดป่าบ่อรัง, วัดภู่ศรีสวรรค์ และวัดคลองม่วง

เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ที่นำอาหาร น้ำดื่ม มาให้พวกเรารับประทาน