วันคริสต์มาส ปี 2563

ประกาศปิดสถานศึกษา

ประกาศปิดสถานศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

แจ้งเปิดเรียน 25 มกราคม