พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเป็นการฌฉลิมพระเกียรติยศ

 

เวียนเทียนวิสาขบูชา

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด

 

ออมบุญสร้างโดมอเนกประสงค์