มอบเกียรติบัตร สอบธรรมศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนและคุณครูที่สอบธรรมศึกษาผ่าน
ทั้งนักธรรมเอก นักธรรมโท และนักธรรมตรี