100 ปี ธงไตรรงค์

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ร่วมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ประวัติศาสตร์ธงไตรรงค์ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน